ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ มาตรฐาน BRC

 

ประชุม Management ระบบ ISO9001, BRC และ 22000 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 4 ประจำปี 2566

read more

การอบรม หลักสูตร การตีความข้อความกำหนดมาตรฐาน “BRCGS-Global Standard for Food Safety lssue 9

read more

อบรมหลักสูตร "BRCGS-Food Safety (Issue9) Internal Audit"

read more

ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565

read more

ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC

read more

ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000

read more

อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000

read more

ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 BRC 22000

read more

ปิด Audit ในระบบ BRC โดยบริษัท Intertek

read more
< 1 2 > 

Contact Us