ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ CSR

 

การประชุมวิสหกิจการชุมชนผู้ผลิตแปรรูปผลผลิตการเกษตร ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง Date 20/11/62

read more

ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง Date 17/08/62

read more

พิธีโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง Date 20/07/62

read more

ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน และ มอบหลังคา แผ่นพื้น เหล็ก ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ Date 19/06/62

read more

การสานเสวนากับชุมชนในโครงการรับผิดชอบต่อสังคม CSR และได้ให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่าย Date 03/05/62

read more

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน Date 23/04/62

read more
< 1 >