ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ มาตรฐานแรงงานไทย

 

การอบรมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้รับรู้ถึงวิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและถูกวิธีตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน Date 07/12/62

read more

อบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์และ การณฌาปนกิจสงเคราะห์ Date 19/11/62

read more

การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย Date 02/10/62

read more

การอบรมกฎหมายแรงงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย Date 06/09/62

read more
< 1 >