ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015


 

เอกสารรองรับระบบ Certificate

    

 

         

 

   

 

 

 

นโยบาย / วัตถุประสงค์

   

 

 

 

  

กิจกรรม

 

 

 

 

 การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 2008 ที่ 3/15 ตุลาคม 2555

read more

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2008 ครั้งที 2 ทับ 2555และระบบมาตรฐาน B

read more

การประชุม Management 9001& brc&22000 โดยมีระดับผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย

read more

ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบมาตรฐาน BRC และ ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 2200 : 2018 ครั้งที่ 1/2562

read more