ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ HACCP


 นโยบาย/วัตถุประสงค์

 

ระบบมาตราฐาน (HACCP)

ระบบ HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point คือ ระบบการวิเคาระห์อันตรายและจุดวิกกฤต ที่ต้องควบคุมเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร

เพื่อให้มั่นใจว่าจะปราศจากอันตราย ทั้งจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดชองคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission)

ที่ประเทศต่างๆได้นำมาประยุกต์ใช้เป้นแนวทางปฎิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ข่าวและกิจกรรมระบบคุณภาพประชุมสรุป GMP&HACCP

read more

สรุปการตรวจติดตาม GMP และ HACCP

read more

การจัดอบรม GMP และ HACCP ให้กับพนักงาน Date 04/03/62

read more

Contact Us