ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ ISO 22000:2018


 นโยบาย / วัตถุประสงค์

 

 

ข่าวและกิจกรรมระบบคุณภาพประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบ ISO9001, BRC และ 22000 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 4 ประจำปี 2566

read more

อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO ให้กับพนักงานใหม่

read more

ประชุมตรวจติดตามจากภายนอกระบบความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 : 2018 โดย บริษัท INTERTEX วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2565

read more

Contact Us